ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΞΗΣ

Κατόπιν σχετικής παρατήρησης – πρότασης του μέλους xristi, θα δούμε σήμερα τα ισπανικά ονόματα που έχουν τα σημεία στίξης. Φυσικά η ελληνική μετάφραση τους περιττεύει, εφόσον θα σας έχουμε τα σημεία στίξης δίπλα από την κάθε λέξη.

Los signos de puntuación

La Coma (,)
El Punto (.)
Los Signos de Interrogación (¿?)
Los Signos de Exclamación (¡!)
Los Dos Puntos (:)
El Punto y Coma (;)
Los Paréntesis ()
Las Comillas («»)
El Guión (-)
La Barra (/)
El Asterisco (*)

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Σχολιάστε

close
Facebook IconTwitter Icon
More in ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ (77 of 343 articles)
na


Αφού είδαμε και τις υπόλοιπες δεικτικές αντωνυμίες που μας έλειπαν τόσον καιρό, ας δούμε τώρα πότε αυτές τονίζονται και πότε ...

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD