ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΙΙΙ / ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΩΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
Μία πολύ σημαντική ,και ίσως η συνηθέστερη, χρήση του Γερουνδίου είναι όταν το χρησιμοποιούμε ως «εμφατικό ενεστώτα» θα μπορούσαμε να πούμε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοούμε και πως σχηματίζετε.

Για κάτι το οποίο συμβαίνει την χρονική στιγμή που μιλάμε (χρησιμοποιώντας συνήθως και τον χρονικό προσδιορισμό «ahora» ) αλλά μόνο όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που γίνετε αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιούμε το «estar & γερούνδιο»

παραδείγματα:

No puedo venir. Ahora estoy comiendo
Δεν μπορώ να έρθω. Αυτή τη στιγμή τρώω

- ¿Puedes ayudarme?
– No, ahora estoy trabajando.

– Μπορείς να με βοηθήσεις;
– Οχι , αυτή τη στιγμή εργάζομαι.

Share

Σχολιάστε

close
Facebook IconTwitter Icon
More in ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ (179 of 343 articles)
gerund


Σήμερα θα δούμε την πιό διαδεδομενή μορφή χρήσης του γερουνδίου. Η μορφή αυτή σχηματίζεται με το ρήμα "estar" και το ...

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD