ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ I

Έχουμε κάνει πολλά μαθήματα στα οποία αναφέρουμε και χρησιμοποιούμε τα πολύ συνηθισμένα ρήματα των Ισπανικών όπως και πολλά μαθήματα με λεξιλόγιο στα οποία αναφέρουμε χρήσιμα & βασικά ρήματα. Δεν τα έχουμε όμως συγκεντρωμένα και για αυτό σήμερα και αύριο θα δούμε συγκεντρωτικά τα πιο βασικά ρήματα της Ισπανικής γλώσσας!

Σας παραθέτουμε ορισμένα βασικά με αλφαβητική σειρά από το A μέχρι το L (από το LL μέχρι το Ζ θα τα δούμε αύριο). Όπως βλέπετε στον πίνακα παρατίθεται το απαρέμφατο, το πρώτο ενικό του ενεστώτα (για να μην μπερδεύεστε και να μην ανατρέχετε αλλού), καθώς και η μετάφραση του κάθε ρήματος.

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Acabar Acabo Τελειώνω
Abrir Abro Ανοίγω
Beber Bebo Πίνω
Borrar Borro Διαγράφω
Cerrar Ciero Κλείνω
Comer Como Τρώγω
Conocer Conozco Γνωρίζω
Charlar Charlo Κουβεντιάζω
Dar Doy Δίνω
Decir Digo Λέω
Despertar Despierto Ξυπνάω
Dormir Duermo Κοιμάμαι
Empezar Empiezo Ξεκινάω
Encontrar Encuentro Βρίσκω
Entender Entiendo Καταλαβαίνω
Escribir Escribo Γράφω
Hablar Hablo Μιλάω
Hacer Hago Κάνω
Ir Voy Πάω
Jugar Juego Παίζω
Leer leo Διαβάζω

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon