ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ε’ (QUIEN)

Συνεχίζοντας τις αναφορικές αντωνυμίες, σήμερα θα δούμε το “Quien , Quienes”. Η συγκεκριμένη αναφορική αντωνυμία χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε φυσικό πρόσωπο – πρόσωπα (δηλαδή σε άνθρωπο – ανθρώπους) ή κάτι το προσωποποιημένο. Δεν συνοδεύεται ποτέ από άρθρο.

Quien / Quienes

ο οποίος – η οποία / οι οποίοι – οι οποίες

παραδείγματα:

Mi hermano, quien es pintor, vive en Atenas.
ο αδερφός μου, ο οποίος είναι ζωγράφος, ζει στην Αθήνα.

No me gustan los hombres quienes siempre dicen mentiras.
Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα λένε ψέματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις δύο παραπάνω φράσεις το “quien” μπορεί να αντικατασταθεί από το “que”.

Esta es la mujer con quien trabajo.
αυτή είναι η γυναίκα με την οποία δουλεύω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην παραπάνω φράση, όπως και στην φράση της εικόνας του άρθρου, το “quien” μπορεί να αντικατασταθεί από το “la que” και το “el que” αντίστοιχα.

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ
1 Comment
  1. 10 έτη ago
    spuridoula

    το quién (με τόνο ) χρησιμοποιείται σε άλλες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon