Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σήμερα θα δούμε την παθητική φωνή στα Ισπανικά η οποία δεν διαφέρει και πάρα πολύ από την αντίστοιχη των Ελληνικών (σε συγκεκριμένη χρήση, όχι στους παθητικούς χρόνους) τόσο στην λογική του σχηματισμού της, όσο και στην χρήση της. Διαφέρει λίγο βέβαια στους… χρόνους. Πάμε να δούμε σχηματισμό και χρήση.

Θα δούμε στην αρχή δύο παραδείγματα και μετά θα δούμε τους χρόνους:

παράδειγμα 1:

Ο Χουάν έχει γράψει ένα βιβλίο
Juan ha escrito un libro.

Στην παθητική φωνή έχει ως εξής:

Un libro ha sido escrito por Juan.
Ένα βιβλίο έχει γραφτεί από τον Χουάν.
(εδώ δεν ταιριάζουν ακριβώς οι παθητικές μας φωνές, διότι εμείς θα το λέγαμε στον ενεστώτα, σε αυτήν την περίπτωση “ένα βιβλίο είναι γραμμένο από τον Χουάν”)

παράδειγμα 2:

Ο Χόρχε αγόρασε το σπίτι για την Εβίτα.
Jorge compró la casa para Evita.

Στην παθητική φωνή έχει ως εξής:

La casa fue comprada por Jorge para Evita.
Το σπίτι ήταν αγορασμένο από τον Χόρχε για την Εβίτα. (εδώ βλέπουμε ότι σχετικά ταιριάζουν οι παθητικές μας φωνές)

Όπως καταλαβαίνουμε ο σχηματισμός έχει ως εξής:
Ser + Μετοχή (και προσοχή σε por και para για αποστολέα και παραλήπτη)

Ας δούμε σε όλους τους χρόνους το pintado ,που είναι η μετοχή του pintar (ζωγραφίζω), στο γ΄πρόσωπο:

Ενεστώτας: es pintado

Μέλλοντας: será pintado

Αόριστος: fue pintado

Παρατατικός: era pintado

Παρακείμενος: ha sido pintado

Υπερσυντέλικος: habia sido pintado

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εδώ τη μετοχή την κλίνουμε (σε γενος και αριθμό – σε σχεση με το υποκείμενο) και δε μενει απαραλλαχτη οπως στο σχηματισμό του παρακειμένου ή του υπερσυντέλικου

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon