ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ / CONDICIONAL – ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ

Όσοι από εσάς… γλυκαθήκατε από τον εύκολο τρόπο σχηματισμού του υποθετικού χρόνου, σήμερα θα σας “κακοπέσει” λιγάκι, διότι θα δείτε ότι πολλά βασικότατα ανώμαλα ρήματα έχουν λίγο ιδιότροπο τρόπο σχηματισμού του υποθετικού χρόνου!!

Ας δούμε ορισμένα σημαντικά ρήματα της Ισπανικής στα οποία ο condicional σχηματίζεται ανώμαλα:

Hacer -> Haría
Haber -> Habría
Tener -> Tendría
Poner -> Pondría
Poder -> Podría
Saber -> Sabría
Venir -> Vendría
Salir -> Saldría
Querer -> Querría
Decir -> Diría
Caber -> Cabría

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon