Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “PODER” , “MORDER”
(ΛΗΓ ΣΕ er / o -> ue)

Στα Ισπανικά εκτός από τα ομαλά και τα ανώμαλα ρήματα , υπάρχουν και τα ημιανώμαλα!!! Ημιανώμαλα είναι τα ρήματα που παρουσιάζουν κάποιου είδους ανωμαλία αλλά με συγκεκριμένο κανόνα για αυτήν την ανωμαλία!! Ας δούμε τα δύο παραπάνω.

Φυσικά τα τύπου “poder” δεν είναι τα μόνα ημιανώμαλα , ούτε η μοναδική ημιανώμαλη μορφή είναι αυτή.
Ας δούμε στην παρούσα φάση πως κλίνονται αυτού του τύπου τα ημιανώμαλα στον Ενεστώτα.

Poder (μπορώ)

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

Morder (δαγκώνω)

muerdo
muerdes
muerde
mordemos
mordéis
muerden

Από τα έντονα που έβαλα προφανώς καταλαβαίνετε την ελαφρά ανωμαλία που τα χαρακτηρίζει.

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ
1 Comment
  1. 13 έτη ago
    Meet-sos (eL GitaNo NegRo)

    Ακόμα μερικά ρήματα με την ίδια ημιανωμαλία…

    soler,volver,envolver

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon