ρηματα τυπου destruir

Σήμερα θα κάνουμε το κυρίως μάθημα της μεγάλης εβδομάδας (ίσως ακολουθήσει και ένα λεξιλόγιο μέχρι την ανάσταση). Θα δούμε την συγκεκριμένη ψιλο-ανωμαλία η οποία έχει να κάνει με μία μικρή αλλαγή στα 1ο,2ο,3ο,6ο ενικό πρόσωπο.

Ας δούμε λοιπόν αυτόν τον τύπο ρημάτων μέσω του ρήματος “destruir” (καταστρέφω).
Η αλλαγή φαίνεται με έντονη επισήμανση

destruyo
destruyes
destruye
destruimos
destruís
destruyen

παρόμοια ρήματα, της ίδιας κατηγορίας
construir (κατασκευάζω) , huir (φεύγω)

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon