Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “PREFERIR” (ληγ σε ir / e -> ie)

Σήμερα θα δούμε την τελευταία κατηγορία των ρημάτων που αλλάζουν το “e” σε “ie” (σε πρώτο-τρίτο ενικό και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο), και αφορά τα λήγοντα σε “ir”. Ιδια λογική & ίδια φιλοσοφία.

Ας δούμε λοιπόν πως κλίνεται το “preferir” στον ενεστώτα…

Preferir (προτιμώ)

prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren

Από τα έντονα που έβαλα προφανώς καταλαβαίνετε την ελαφρά ανωμαλία που τα χαρακτηρίζει.

Μερικά ακόμα ρήματα τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία ημιανωμαλίας είναι τα εξής:
mentir (ψεύδομαι)

Σημείωση να υπενθυμίσουμε ότι συγκεκριμένα το ρήμα “preferir” το είχαμε δει αυτόνομα σε ένα παλιό μάθημα
Τώρα το βλέπουμε πιο συγκεκριμένα ως κανόνα ημιανωμαλίας

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ
2 Comments
  1. 13 έτη ago
    misscatrina

    Καμιά εργασία πότε θα ανέβει???? ?:-)

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon