ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΙΙΙ / ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΩΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Μία πολύ σημαντική ,και ίσως η συνηθέστερη, χρήση του Γερουνδίου είναι όταν το χρησιμοποιούμε ως “εμφατικό ενεστώτα” θα μπορούσαμε να πούμε. Πάμε να δούμε τι ακριβώς εννοούμε και πως σχηματίζετε.

Για κάτι το οποίο συμβαίνει την χρονική στιγμή που μιλάμε (χρησιμοποιώντας συνήθως και τον χρονικό προσδιορισμό “ahora” ) αλλά μόνο όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός που γίνετε αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιούμε το “estar & γερούνδιο”

παραδείγματα:

No puedo venir. Ahora estoy comiendo
Δεν μπορώ να έρθω. Αυτή τη στιγμή τρώω

– ¿Puedes ayudarme?
– No, ahora estoy trabajando.

– Μπορείς να με βοηθήσεις;
– Οχι , αυτή τη στιγμή εργάζομαι.

Κατηγορία: ΟNLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

close
Facebook IconTwitter Icon