ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προς δική σας διευκόλυνση δημιουργήσαμε ετούτο τον πίνακα!!
Τον “Συνοπτικό πίνακα μαθημάτων Ισπανικών ανά κατηγορία”.

Ο πίναξ ετούτος θα ανανεώνεται κάθε φορά που θα προστίθεται νέο μαθηματάκι.
Τα μαθήματα είναι χωρισμένα ανά κατηγορίες κατ’αρχάς και έπειτα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους.

Απλά πατήστε πάνω στο μάθημα το οποίο θέλετε να δείτε!!

Ο τρόπος αναζήτησης αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο είναι απλούστατος μέσω αυτού του πίνακα
απλά πατώντας Ctrl & F και γράφοντας μέρος αυτού που επιθυμείτε χωρίς τόνους.

Για να δείτε τον πίνακα των μαθημάτων όχι ανά κατηγορία, αλλά με απλή αύξουσα ημερολογιακή σειρά
(από το παλαιότερο προς το νεώτερο) πατήστε εδώ.

ΡΗΜΑΤΑ – ΧΡΟΝΟΙ
LOS VERBOS / ΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΖΥΓΙΑ Α’ – ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
LOS VERBOS / ΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΖΥΓΙΑ Β’ – ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
LOS VERBOS / ΡΗΜΑΤΑ – ΣΥΖΥΓΙΑ Γ’ – ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
EL FUTURO – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ / ΣΥΖΥΓΙΑ Α’
EL FUTURO – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ / ΣΥΖΥΓΙΑ Β’
EL FUTURO – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ / ΣΥΖΥΓΙΑ Γ’
PRETERITO INDEFINIDO – ΑΟΡΙΣΤΟΣ / ΣΥΖΥΓΙΑ Α’
PRETERITO INDEFINIDO – ΑΟΡΙΣΤΟΣ / ΣΥΖΥΓΙΑ Β’
PRETERITO INDEFINIDO – ΑΟΡΙΣΤΟΣ / ΣΥΖΥΓΙΑ Γ’
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ / IMPERFECTO – ΣΥΖΥΓΙΑ Α’
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ / IMPERFECTO – ΣΥΖΥΓΙΑ Β’
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ / IMPERFECTO – ΣΥΖΥΓΙΑ Γ’
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΙΑ Α’
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΙΑ Β’
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΙΑ Γ’
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (Pluscuamperfecto) ΣΥΖΥΓΙΑ Α’
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (Pluscuamperfecto) ΣΥΖΥΓΙΑ Β’
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (Pluscuamperfecto) ΣΥΖΥΓΙΑ Γ΄
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ (ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α’ Β’ Γ’)
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ / CONDICIONAL (ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α’ Β’ Γ’)
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ / CONDICIONAL – ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ
CONDICIONAL PERFECTO (ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α’ Β’ Γ’)
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΟΝΩΝ (ΑΟΡΙΣΤΟΣ – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ)
ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΟΝΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ)

(για τα ρήματα της υποτακτικής, βλέπε κατηγορία “Υποτακτική”)

ΡΗΜΑΤΑ – ΑΝΩΜΑΛΑ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ Α’ (ΔΙΣΥΛΛΑΒΑ ΛΗΓΟΝΤΑ ΣΕ -AR ΜΕ ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ -Ε)
ΤΟ ΑΝΩΜΑΛΟ ΡΗΜΑ “DECIR” (ΛΕΩ) / ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SER – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SER – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SER – ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SERΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: ESTAR – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: ESTAR – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: ESTAR – ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: ESTAR – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: IR – ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: IR – ΑΟΡΙΣΤΟΣ & ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: IR – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ & ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: TENER – ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: TENER – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: TENER – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: TENER – ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: TENER – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: DECIR – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: DECIR – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: DECIR – ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: DECIR – ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: QUERER – ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: QUERER – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: QUERER – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: QUERER παρατατικος παρακειμενος υπερσυντελικος
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SABER – ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SABER – ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SABER – ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ: SABER –ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

ΡΗΜΑΤΑ – ΗΜΙ-ΑΝΩΜΑΛΑ
ΤΟ ΡΗΜΑ “PREFERIR”
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “PODER” , “MORDER”(ΛΗΓ ΣΕ ER / O -> UE)
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “VOLAR” “CONTAR” (ΛΗΓ ΣΕ AR / O -> UE)
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “DORMIR” “MORIR”(ΛΗΓ ΣΕ IR / O -> UE)
ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Α ΠΡΟΣΩΠΟ – 1 – C ΣΕ ZC
ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Α ΠΡΟΣΩΠΟ – 2 – C ΣΕ Z
ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Α ΠΡΟΣΩΠΟ – 3 – G ΣΕ J
ΡΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ DESTRUIR
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “PEDIR” , “MEDIR” (ΛΗΓ ΣΕ IR / E -> I)
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “PENSAR” (ΛΗΓ ΣΕ AR / E -> IE)
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “ENTENDER” (ΛΗΓ ΣΕ ER / E -> IE)
Η ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ “PREFERIR” (ΛΗΓ ΣΕ IR / E -> IE)
ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Α’ – SALIR , PONER
ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Β’ – HACER , CAER
ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Γ’ – ΤΟ ΡΗΜΑ “SABER”
ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Δ’ – ΤΟ ΡΗΜΑ “DAR”

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / LOS COLORES – ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / LA FAMILIA – Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
LAS PROFESIONES – ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LA COMIDA (ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ)
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LOS ANIMALES / ΤΑ ΖΩΑ
CARACTERISTICAS / EMOCIONES
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LOS DEPORTES / ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – EL CUERPO / ΤΟ ΣΩΜΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LA ROPA / ΤΑ ΡΟΥΧΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LAS ESTACIONES DEL ANO / ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ
ΚΡΥΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ!!!
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΜΕΡΗ – ΤΟΠΙΑ – ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ 2
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ / ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ)
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ 3
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ 4
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ “SHOPPING”
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΛΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ 5
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ / LAS NACIONALIDADES
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ / LAS NACIONALIDADES 2
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΕΡΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΥΛΙΚΑ / EL MATERIAL
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ / ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ… ΟΣΚΑΡ!!
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / LA FAMILIA II – Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LA ROPA II / ΤΑ ΡΟΥΧΑ 2 (ΕΙΚΟΝΕΣ)
ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ / LOS DISENOS
HIP HOP ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
CARACTERISTICAS 2
CARACTERISTICAS 3
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΦΡΟΥΤΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΦΡΟΥΤΑ 2
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – LOS DEPORTES II / ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 2
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΨΑΡΙΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ : ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ FAST FOOD – ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ – ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΛΕΞΕΙΣ ΘΥΛΗΚΕΣ ΜΕ “ΑΡΣΕΝΙΚΟ” ΕΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΚΟΥΖΙΝΑ – ΤΡΑΠΕΖΙ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ I
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ II
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΝΤΑ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΞΗΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟ / ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ / ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΜΙΚΡΟΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΛΟΓΟΙ 2 / MICRODIALOGOS II
ΜΙΚΡΟΔΙΑΛΟΓΟΙ 3 / MICRODIALOGOS III
ΜΙΚΡΟΔΙΑΛΟΓΟΙ 4 / MICRODIALOGOS IV
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ENTREVISTA
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / DIRECCION Y TELEFONO
ΠΩΣ ΠΑΩ ΕΚΕΙ; / ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΩΣ ΠΑΩ ΕΚΕΙ; / ΜΕΡΟΣ Β’
ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΩΝΙΑ!!
ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΩΝΙΑ!! (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)
ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Ι / ΧΑΡΑ
ΦΡΑΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ IΙ / ΕΚΠΛΗΞΗ
Εκφρασεις με το “estar” / Expresiones con Estar (1)
Εκφρασεις με το “estar” / Expresiones con Estar (2)
Εκφρασεις με το “ser” / Expresiones con Ser (1)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ “ECHAR”
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ PONER(SE)
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ “TENER”
ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ “HACER”

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΕΜΠΡΟΘΕΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 2
ΕΜΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / OBJETO DIRECTO E INDIRECTO
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΙΙ / PRONOMBRES PERSONALES 2 / ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΙIΙ / PRONOMBRES PERSONALES 3 / ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ IV / PRONOMBRES PERSONALES 4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ V / PRONOMBRES PERSONALES 5
O “ALGUIEN” ΚΑΙ Ο “NADIE”
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Α’ (QUE)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Β’ (QUE)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Γ’ (EL QUE)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Δ’ (LO QUE)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Ε’ (QUIEN)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΣΤ’ (CUYO)
ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Α’
ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Β’
ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Γ’
ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΣ (καταφαση / απλη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ (καταφαση / απλη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΣ (καταφαση / ευγενικη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ (καταφαση / ευγενικη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΙΚΟΣ (αρνηση / απλη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ (αρνηση / απλη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ & ΕΝΙΚΟΣ (αρνηση / ευγενικη μορφη)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΙΚΟΣ)
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ)

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΟ «ΑΛΛΑ» ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ (PERO, SINO)
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ADJETIVOS – ΕΠΙΘΕΤΑ
HAY / Η ΑΚΛΙΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ «ΥΠΑΡΧΕΙ»
HAY QUE – ΤΟ ΑΠΡΟΣΩΠΟ «ΠΡΕΠΕΙ»
ΤΟ «PORQUE» ΚΑΙ ΤΟ «?POR QUE?»
ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΕΥΓΕΝΙΚΑ / ΜΕΡΟΣ Α’
ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ / ΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΕΥΓΕΝΙΚΑ / ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ Ι / ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟΥ
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΙΙ/ESTAR & ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΙΙΙ / ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΩΣ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ IV / ΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ V / ΔΙΦΘΟΓΓΑ ΡΗΜΑΤΑ
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ VI / ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ (ΛΗΓ ΣΕ IR / E -> I)
ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ VII / ΗΜΙΑΝΩΜΑΛΙΑ (ΛΗΓ ΣΕ IR / O -> U)
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΝΙΣΜΟ
ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΤΙΚΟ ΤΟΝΙΣΜΟ I
ΤΟ “ALGUNO” KAI TO “NINGUNO”
Η “ALGUNA” ΚΑΙ Η “NINGUNA”
“algunos” και “ningunos”
“ALGUNAS” KAI “NINGUNAS”
Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΓΕΝΙΚΑ)
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Α’
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Β’
ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ’
το habria ως condicional του hay
βιντεο-μαθηματα & παραδειγματα του condicional
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ / EL ESTILO INDIRECTO / ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Α’
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ / EL ESTILO INDIRECTO / ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β’
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ / EL ESTILO INDIRECTO / ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Γ’
TENER QUE – ΤΟ “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ” ΠΡΕΠΕΙ
ΕΜΜΕΣΟΣ ΛΟΓΟΣ / ESTILO INDIRECTO PASADO
ΕΜΜΕΣΟΣ ΛΟΓΟΣ / ESTILO INDIRECTO PASADO II
ΕΜΜΕΣΟΣ ΛΟΓΟΣ / ESTILO INDIRECTO PASADO III
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΑΠΟΨΗ)
ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ , ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ)
ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΗ : ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΑΠΟΨΗ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΑΠΟΨΗ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΨΗΣ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΔΕΩΝ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΘΕΣΗΣ)
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (CARTA FORMAL)
ΕΚΘΕΣΗ : Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ ΓΡΑΜΜΑ (CARTA INFORMAL)

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (SUBJUNTIVO)
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α,Β,Γ
ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΑΝΩΜΑΛΑ 1 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΑΝΩΜΑΛΑ 2 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΡΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ & ΛΟΓΟ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α,Β,Γ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΑΝΩΜΑΛΑ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ / ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α,Β,Γ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ / ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ Β’ ΜΟΡΦΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ Α,Β,Γ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ / ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗ

close
Facebook IconTwitter Icon